Αφιέρωμα 2006

Ο κατάλογος του αφιερώματος στον Ροβήρο Μανθούλη που οργανώθηκε από το Νεανικό Πλάνο από τις 26 Οκτωβρίου ως τις 8 Νοεμβρίου 2006 στον κινηματογράφο ΦΙΛΙΠ στην Αθήνα.

Στον κατάλογο δημοσιεύεται το κείμενο του Ροβήρου Μανθούλη “Αλήθεια και ΚΙνηματογράφος- Αλήθεια”